Zásady zpracování osobních údajů

Tato stránka pojednává o pravidlech ochrany osobních údajů, jak je vykonává Václav Ambrož, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona od 12. 9. 2022, sídlem K Rybníku 51, 370 01, Homole – Černý Dub, IČO: 76030407 (dále jen „Václav Ambrož“).

Václav Ambrož

Správce údajů

Správcem údajů je Václav Ambrož a při nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Jak mě můžete kontaktovat

V případě, že budete mít nějaké dotazy nebo žádosti ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte mně emailem na adrese vaclav@ambroz.email.

Zpracovávané údaje

Při nákupu produktů nebo služeb shromažďuji tyto údaje:

 • IČO (případně DIČ)
 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • adresu/sídlo
 • telefonní číslo
 • datum narození u fyzické osoby

Účel zpracování údajů

Osobní údaje poskytnuté při objednávce placeného produktu zpracovávám za účelem dodání objednaného produktu a související komunikace, a k vystavování dokladů a následně vedení účetnictví.

E-mailová adresa, kterou uvedete při objednávce nebo registraci bude sloužit též jako kontaktní adresa pro zasílání dokladů a faktur, a další komunikaci s vámi.

Zpracování osobních údajů a předání třetím osobám

Osobní údaje poskytnuté v elektronické podobě budou zpracovávány automatizovaně, osobní údaje poskytnuté písemnou formou nebo ústně budou zpracovávány manuálně. Zpracování provádím já, přičemž zaručuji, že zachovávám mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

Pro naplnění účelů popsaných výše využívám systémy třetích stran, jejichž poskytovatelé jsou vzhledem k vám a vašim údajům v roli “zpracovatele” údajů, a kteří se smluvně zavázali ochraňovat bezpečí údajů předaných ke zpracování. Jsou to tyto systémy a subjekty:

 • Google LLC (webová analytika)

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzamčených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny zabezpečenými přístupy.

Cookies

Na mých internetových stránkách používám soubory „cookies“, které se ukládají na vašem zařízení a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky vašim zájmům. Užívání cookies lze zakázat nastavením vašeho internetového prohlížeče. Je-li využívání souborů cookies zakázáno, nemusí být webové stránky zobrazovány v plné míře.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Práva subjektu údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním údajů kdykoliv zpět
 • požadovat po mě informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám
 • požadovat po mě vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat po mě výmaz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jako subjekt údajů předáním svých údajů prostřednictvím online anebo jiných formulářů výslovně akceptujete podmínky a způsoby zpracování osobních dat popsané v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Tento souhlas se vztahuje pouze ke zpracování osobních údajů za účely vyjmenovanými v tomto dokumentu. Platnost od 17. 10. 2022.